Betalen

Netpoint Factoring Logo

Wij hebben een contract met factoring- maatschappij Netpointfactoring. Dat houdt in dat zij alle declaraties afhandelen voor ons. Indien u aanvullend verzekerd bent, zullen zij het verzekerde deel direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Voor het (eventueel) onverzekerde deel krijgt u een nota thuis gestuurd via netpointfactoring.

Tarieven

De tarieven van de verrichtingen van een tandheelkundige behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor iedereen gelijk. De tarieven voor 2022 zijn vastgesteld als vervolg:

* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
*** Afhankelijk van het stadium van tandheelkundig werk.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Openingstijden
Ma-Do: 8h-17h
Vrij: 9h-12h
Telefoon
Whatsapp