Betalen

Netpoint Factoring Logo

Wij hebben een contract met factoring- maatschappij Netpointfactoring. Dat houdt in dat zij alle declaraties afhandelen voor ons. Indien u aanvullend verzekerd bent, zullen zij het verzekerde deel direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Voor het (eventueel) onverzekerde deel krijgt u een nota thuis gestuurd via netpointfactoring.

Tarieven

De tarieven van de verrichtingen van een tandheelkundige behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor iedereen gelijk. De tarieven voor 2019 zijn vastgesteld als vervolg:

* De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje.
** De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes.
*** Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Openingstijden
Ma-Do: 8h-17h
Vrij: 9h-12h
Telefoon
Whatsapp